ONLINE HOLLAND KOI SHOW 2020

Details voor het inzetten van uw koi.

 • We hebben een foto en een filmpje nodig (maximaal één minuut) van elke individuele koi
 • Bij voorkeur in een meetbak, als de maat zichtbaar is dan is dat mooi meegenomen maar geen verplichting. We vertrouwen u en zullen de maat schatten op basis van de meetbak. We vragen alleen om bewijs als we ernstig twijfelen. Hou er rekening mee dat als je een serieuze prijs wint er een controle bezoek kan volgen.
 • Maak een lijstje van de koi die u in wilt zetten, we hebben voor elke koi de variëteit en de maat in cm nodig
 • Onthoud dat het minimum om in te voeren 2 koi is, het maximum is 5 koi.

Details voor het verzenden van uw bestanden

 • Ga naar www.wetransfer.com
 • Klik op Voeg je bestanden toe (add your files)
 • Blader op je computer naar de te verzenden bestanden en selecteer deze
 • Klik op openen
 • Type bij email naar info@hollandkoishow.nl (email to)
 • Type bij je email jouw eigen emailadres (your email)
 • Type bij bericht je naam het aantal koi en de bijbehorende sizes (message)
 • Klik op verzenden (transfer)
 • Check uw e-mailadres het kan zijn dat u een verificatie code krijgt
 • Type de code in en klik op verifiëren

Click on the "Lees meer" button for English information
Cliquez sur le bouton "Lees meer" pour obtenir des informations en Français

 

Lees meer

Details for entering in your fish

 • We need a picture and a movie (maximum one minute) of each individual koi
 • Preferably in a measuring bowl, no need to proof the size. We trust you and will estimate the size based on the measuring scale in the bowl. We will only ask for proof if we are seriously in doubt.
 • Make a list of the koi you enter, we need variety and size in cm for each koi
 • Remember minimum to enter is 2 koi, maximum is 5 koi. But keep in mind you may not go over 2 meters of koi in total.

Details for sending us your files:

 • Go to https://wetransfer.com/
 • Click on add your files
 • Browse your computer and select the files you wish to add
 • Click open to actually add the files
 • E-mail to: fill out info@hollandkoishow.nl
 • Your E-mail: fill out your own e-mail address
 • Message: Type your name and the koi variety and sizes in cm
 • Click transfer
 • Check your e-mail and enter the verification code
 • Click verify
 • Wait for the counter to say 100% “your done”
 • After that you can close the page

Détails pour l'envoi de votre poisson

 • Nous avons besoin d'une photo et d'un film (maximum une minute) de chaque koi individuel
 • De préférence dans un bol de mesure, pas besoin de vérifier la taille. Nous vous faisons confiance et évaluerons la taille en fonction de l'échelle de mesure dans le bol. Nous ne demanderons de preuves qu'en cas de doute sérieux.
 • Faites une liste des koi que vous entrez, nous avons besoin de variété et de taille en cm pour chaque koi
 • N'oubliez pas que le minimum pour entrer est de 2 koi, le maximum est de 5 koi. Mais gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas dépasser 2 mètres de koi au total.

Détails pour nous envoyer vos fichiers:

 • Allez sur https://wetransfer.com/
 • Cliquez sur ajouter vos fichiers
 • Parcourez votre ordinateur et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter
 • Cliquez sur ouvrir pour ajouter réellement les fichiers
 • Envoyez un courriel à: remplissez info@hollandkoishow.nl
 • Votre e-mail: remplissez votre propre adresse e-mail
 • Message: Tapez votre nom et la variété et les tailles de koi en cm
 • Transfert de clic
 • Vérifiez votre email et entrez le code de vérification
 • Cliquez sur vérifier
 • Attendez que le compteur dise à 100% "c'est fait"
 • Après cela, vous pouvez fermer la page
Sluiten